Gold Meat produceert artisanale geleiproducten met respect voor vakmanschap en ambacht. Daar waar nodig met handmatige bewerkingen en waar mogelijk met innovatieve, industriële procestechnieken. Onze producten herken je aan hun typische volle en smeuïge smaak. Dat komt omdat we volgens een authentiek en traditioneel recept werken. Ons assortiment is bovendien zeer gevarieerd met een aanbod dat zowel jong als oud aanspreekt.

 

 

Het gevarieerde assortiment wordt zowel onder merknamen als Gold Meat, Trendition en Pick’anterie als onder private label geproduceerd.

 

Om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden geloven wij in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Gold Meat legt zichzelf de hoogste normen op inzake hygiëne, voedselveiligheid, controle en traceerbaarheid.

 

Door een continu proces van innovatie en vernieuwing willen we steeds betere producten fabriceren en commercialiseren die voldoen aan de behoeften van de eindconsument. Wij investeren daartoe continue in onze mensen en proberen onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

 

GOLD MEAT

STRUCTUUR EN AFBAKENING

Gold Meat

 

MOMENTEEL ZIJN WE MARKTLEIDER IN DE BENELUX EN DAAR ZIJN WE TROTS OP,

VOORAL OMDAT WE DOOR ONS VAKMANSCHAP ONZE EIGEN IDENTITEIT HEBBEN KUNNEN BEHOUDEN.

Marktleider in gelei en aspic

 

Vandaag, in de niche van gelei- & aspicproducten, is Gold Meat marktleider in de Benelux. We zijn ook de grootste exporteur van geleiproducten in de Benelux en naar landen zoals Duitsland & Frankrijk.

 

Financiële gezondheid

 

Missie

 

Gold Meat Belgium wil deze leiderspositie in de Benelux veiligstellen en haar positie in Europa versterken.

 

  • We spelen in op eetgewoonten, actuele trends en lokale behoeften.
  • Wij geloven in innovatie.
  • We blijven vernieuwen om steeds betere producten te maken.
  • We streven de hoogste kwaliteit na door het opleggen van de hoogste normen inzake hygiëne, voedselveiligheid, controle en traceerbaarheid van onze vleesdelen.
  • Wij willen actief bijdragen aan Duurzame Voeding in een ecologisch verantwoord kader.
  • Wij engageren ons om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

Economische prestaties

 

Goldmeat is een financieel gezond bedrijf. De omzet fluctueert rond 6.000.000 €, waarvan 41% toegevoegde waarde. Jaarlijks wordt ca. 1350 ton product geproduceerd.

Omzet (€)

Cashflow (€)

Aantal ton product

GOLD MEAT BELGIUM WERD OPGERICHT IN 1972.
DE HOEKSTENEN VAN HET SUCCES ZIJN IN HET BEGIN GELEGD:

 

het artisanale

bereidingsproces

de unieke

smaak

de kwaliteit

van het vlees

Dit duurzaamheidsverslag omvat het productiebedrijf NV Gold Meat Belgium. Het duurzaamheidsverslag werd gepubliceerd begin 2015  en behelst de voorbije jaren 2011 tot 2014. Dit verslag is opgemaakt volgens de

GRI-richtlijnen, niveau Core. Het is onze bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren.

 

Gold Meat werd in 1972 opgericht. Het bedrijf begon als een bescheiden onderneming gespecialiseerd in het produceren van artisanale kopproducten. Sinds 1995 is Gold Meat eigendom van Francis Titeca. Dominic Bousard (beenhouwer-spekslager met bachelor vleeswarentechnologie) staat als 2e generatie reeds als opvolger in de startblokken.

 

De eigendomsstructuur van

de groep ziet er als volgt uit:

OVER ONS

KERNCIJFERS

ONZE BLIK OP DE TOEKOMST

WAAROM?

VOOR WIE?

HOE?

 

MVO IS DE KERN VAN ONS DAGELIJKS BELEID EN DE BASIS VAN ONZE GROEI.

ONZE KLANTEN WILLEN MET ONS WERKEN OMDAT WE BEKOMMERD ZIJN VOOR EEN

GEZONDERE EN PRODUCTIEVERE SAMENLEVING.

Wat zijn onze ingrediënten?

 

Efficiëntie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

 

Om als bedrijf succesvol te zijn, moet je oog hebben voor de omgeving waarin je opereert. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met onze werknemers, leveranciers en klanten omgaan.

 

Door een continu proces van innovatie en vernieuwing willen we steeds betere producten fabriceren en commercialiseren die voldoen aan de behoeften van de eindconsument. Gold Meat speelt daarbij in op eetgewoonten, actuele tendensen en lokale behoeften (regionale producten). Onze producten worden met de hoogste kwaliteitsnormen geproduceerd.

 

We besteden veel aandacht aan onze ecologische voetafdruk. Ons productieproces is zo energiezuinig mogelijk uitgestippeld en zonnepanelen voorzien ons van duurzame energie. Ook ons afvalwater wordt gezuiverd en onze dierlijke afvalstromen worden omgezet in bio-energie.

 

Uiteraard besparen we geld door meer efficiënt te opereren , maar de echte verloning zit in de continue stroom van projecten die het bewustzijn aanwakkeren en anderen ook inspireren. We hebben dus duidelijke lange termijnbedoelingen. En willen op gestructureerde wijze antwoorden zoeken en vinden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, maar vooral van morgen.

 

 

 

Francis Titeca

NV Gold Meat Belgium

Afgevaardigd Bestuurder

Efficiëntie

 

 

verantwoordelijkheid

 

 

duurzaamheid

 

 

WE ZOEKEN ACTIEF DE DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS OP.

 

Klanten

 

 

Consumenten

Aandeelhouders

Sector

Leveranciers

Medewerkers

(Lokale) overheid

Kenniscentra

Bij Gold Meat ondernemen we met respect voor het milieu en de omgeving. In onze lange-termijnvisie staan ecologie en innovatie centraal. We hebben respect voor onze klanten maar ook voor de toekomstige generaties. Wij werken samen met diverse kenniscentra (UGent, UHasselt, VITO, KULeuven,..) en organisaties. Deze synergieën laten ons toe om processen te

 

 

Persoonlijk contact, evaluatievergaderingen, beurzen, tevredenheidsmeting (2-jaarlijks),

klachtenprodedure

 

Website

Systematische rapportering

Overleg, Fenavian

Aankoopvoorwaarden

Persoonlijk contact, evaluatiegesprekken

Vergunningen, regelgeving, fiscaliteit

Projectsamenwerking

optimaliseren, producten te verbeteren en een betere service te garanderen.

 

Voor het benoemen en realiseren van onze doelstellingen zijn onze kennis van de markt, de contacten met de consument en de input van onze stakeholders richtinggevend. Zo houden wij de vinger aan de pols:

STAKEHOLDERS

DIALOOG

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) IS STEEDS BELANGRIJKER VOOR BEDRIJVEN. MAAR HOE BEGIN JE HIERAAN ALS BEDRIJF EN BLIJF JE HET BOS DOOR DE BOMEN ZIEN IN ALLE

MVO-ASPECTEN EN UITDAGINGEN? EN HOE KAN JE DE GELEVERDE INSPANNINGEN EN

CONCRETE REALISATIES MEETBAAR EN AANTOONBAAR MAKEN?

 

Fenavian (Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie) nam het voortouw om hierop een antwoord te bieden. Gold Meat trad als één van de pilootbedrijven naar voor. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en onder begeleiding van een externe consultant (Anouk Van de Meulebroecke, slidingdoors) ging Fenavian met enkele stakeholders rond de tafel zitten. Elke partij kon aangeven welke uitdagingen hij zag als prioriteiten voor de sector in het streven naar duurzaamheid. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een matrix en voor de prioritaire thema’s werden indicatoren gezocht waarmee het betreffende thema kan worden gemonitord en de realisaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

 

Met het MVO-sectorpaspoort, en dus de identificatie van de kernthema’s wordt de drempel voor de bedrijven uit de sector lager om met MVO aan de slag te gaan. Via dit duurzaamheidsverslag test Gold Meat dit sectorpaspoort uit en maken we onze inspanningen zichtbaar als inspiratiebron voor sectorgenoten.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

ONDERNEMEN

vermindering aan km woon werk verkeer

ecodrive

plaatsing mobiele rekken

rijstijlassistent

plaatsing zonnepanelen

optimalisatie planning

Onze voornaamste grondstoffen zijn varkenskop, gevogelte en tongen. Deze zijn voor het overgrote deel (bijna 95%) afkomstig van Belgische leveranciers.

 

Alle grondstoffen dienen vergezelfd te zijn van productspecificaties, GMO-verklaring, kwaliteitscertificaten en analyseverslagen. De leverancier moet ook volledige traceerbaarheid garanderen.

 

Een volledig nieuwe waterzuiveringsinstallatie met membraanfiltratie zorgt ervoor voor dat alle vloeibare afvalstromen van GoldMeat zoals kookbouillons, kuiswater, pekels, …aan de natuur worden teruggeven onder de vorm van binnen de wettelijke normen erkend gezuiverd water. Een deel hiervan wordt hergebruikt in ons bedrijf voor schoonmaak (buiten) en sanitair. Om bacteriologische redenen wordt dit water niet in het productieproces hergebruikt.

 

En ook het waterverbruik zelf wordt nauwgezet opgevolgd en beperkt.

Zo wordt niet meer met warm water gepoetst van 60° C. De temperatuur het poetswater is nu de natuurlijke temperatuur van het opgepomte grondwater. Dit geeft een hoeveelheid van ca. 4.000 m³ op jaarbasis die niet meer dient te worden verwarmd.

 

 

Waar onze stoominstallatie voorheen op stookolie werd aangedreven, werd deze begin 2015 vervangen door een nieuwe en energiezuiniger installatie op aardgas. Hierdoor werd de CO2 voetafdruk van onze stoomproductie gehalveerd. Stookolieverbruik is in 2015 nihil, ons aardgasverbruik zal echter wel aanzienlijk toenemen.

 

Naast het stoomverbruik in het productieproces is er slechts een beperkte warmtevraag. Deze bestaat hoofdzakelijk uit de vraag naar sanitair warm water in de productieafdeling en de warmtevraag van de kantoorgebouwen. De verwarming van de kantoren gebeurt door één enkele gasgestookte ketel (40 kW - bouwjaar 2006). De burelen zijn voorzien van radiatoren, meestal uitgerust met thermostatische kranen. In 2015 worden onze kantoren en sociale voorzieningen gerenoveerd, met de bedoeling energieneutraal te worden.

Bij Gold Meat investeren we continue in onze productieprocessen. Wij stellen de hoogste eisen aan onze leveranciers en tijdens het productieproces voldoen we aan meer dan 300 kwaliteitsparameters. Op die manier zorgen we ervoor dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan de (wettelijke) voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid. Dit werd bekroond door het behalenvan de IFS Food Standard Higher Level (IFS V6) en Autocontrole (ACS G018 en G019).

Door de installatie van een cleanroom voldoen we nu al aan de hoogst mogelijke toekomstige kwaliteitsstandaarden. Een cleanroom zorgt voor een optimale gefilterde lucht en minimaal contact met externe factoren. Deze standaard wordt al een tijdje in de farmaceutische industrie gebruikt, Gold Meat is een van de eerste die de cleanroom geïntroduceerd heeft in de voedingsindustrie.

 

We zien een stijgende trend in ons elektriciteitsverbruik. Dit omwille van uitbreiding van de productie met een slicinglijn, extra koeling en een nieuwe inpaklijn. Sinds 2013 beschikken we over detailmetingen op het productieproces. Zowel op de grootste verbruikers als op het opwarmproces voor warm water. Hiertoe werd een software geïnstalleerd. Daarnaast werd ook een energie-audit uitgevoerd die de lacunes in het efficiënt energieverbruik heeft blootgelegd en conclusies trok voor het toekomstig inversteringsplan. De meetresultaten zorgden meteen ook voor een correcte dimensionering van de nieuwe stoomketel (aardgas ipv stookolie). En ook bij ons geldt ‘meten is weten’: de meetgegevens zorgden ervoor dat de milieualtertheid van onze medewerkers toenam.

 

Sinds 2013 zorgt een installatie van 1.182 zonnepanelen op ons dak voor groene stroom. In 2013 werd 254 MWh opgewekt, dit is iets meer dan 20% van het totale elektriciteitsverbruik.

 

De varkenskoppen worden eerst gepekeld en nadien laten we ze 48 u rusten. We pekelen automatisch en onder hoge druk, wat op dagbasis 20.000 liter pekel bespaart. Winst voor ons proces, maar ook voor het milieu.

 

We kiezen er bewust voor om het uitbenen van de varkenskoppen na het kookproces zélf (manueel ) te doen, want dit resulteert in een smeuïger eindproduct met een intensere smaak. Het dierlijk afval (beenderen, snijresten) dat daarbij vrijkomt wordt door het zusterbedrijf TT Energy afgevoerd om verwerkt te worden tot hernieuwbare energie (bioline).

 

De Gold Meat aspicproducten zijn traditionele nicheproducten. De stijgende populariteit ervan is ondermeer te danken aan productinnovaties, die Gold Meat de afgelopen jaren nog beter op de kaart hebben gezet. Zo werkt gewerkt rond biologisch, zoutarm, vetbeperkt, hersluitbaar en kant-en-klaar. Vakmanschap en respect voor de klassieke receptuur werden steeds behouden, maar het volledige productieapparaat daarrond is wel grondig gemoderniseerd en waar nodig aangevuld met innovatieve industriële productiemethodes.

 

Onze huisvervoerder,  de TDL Group, wil 20% CO2 uitstoot  reduceren in 5 jaar tijd.  De acties die ze onder meer genomen hebben / nemen zijn:

 

We investeerden bijna 2 miljoen € in tal van verpakkingsconcepten, gericht op gebruiksgemak, kleinere porties (1- en 2-persoonsgezinnen) en duurzaamheid. Het bedrijf kan aan de markt van boterhambeleg, convenience, warm/koud, hersluitbaar, snacking&grazing, … een enorme waaier van 100% in-house-gefabriceerde verpakkingsmogelijkheden aanbieden. In samenwerking met Delhaize en Smurfit ontwikkelde Gold Meat een duurzaam verpakkingsconcept voor zijn producten. Enerzijds wordt gewerkt met dunnere folie en kleinere verpakkingen. Anderzijds is het freshpack ook hersluitbaar. De consument koopt en eet 100 gram en hoeft niets weg te gooien.

 

Er wordt getracht om kartonnen verpakkingen maximaal te vervangen door plastieke, herbruikbare en duurzame kisten.

 

Ontvangst goederen

Voornamelijk Belgische grondstoffen

 

Waterzuivering

Biologische waterzuivering met membraanfiltratie

 

Stoomketel

Economie en ecologie gaan hand in hand

 

Controle van inkomende en uitgaande producten op meer dan 300 kwaliteitsparameters

 

Op weg naar energieneutraliteit

 

Versafdeling

De vleeswaren (vnl. varkenskoppen) worden gepekeld

 

Uitbenen en versnijden

Het gekookte vlees wordt ontbeend en versneden in de gewenste snit

 

Bereiden en garneren

Vakmanschap en respect voor de klassieke receptuur

 

Transport naar de klant (Lean & Green)

Aankoopcentrales, gespecialiseerde importeurs en vleeswarengrossiers

 

Versnijden en verpakken

Unieke ver(s)pakkingsconcepten

 

Koken

Na het pekelen koken we

de varkenskoppen

 

GRONDSTOFFEN

WATERFOOTPRINT

STOOKOLIEVERBRUIK (STOOM)

Aardgasverbruik (Verwarming)

ELEKTRICITEITSVERBRUIK (MWh)

ELEKTRICITEITSVERBRUIKERS

Afvalstromen (2013, in ton)

Oorsprong: overige

Oorsprong: België

Waterverbruik per ton product

Grondwaterverbruik

Stookolieverbruik per ton product

Stookolieverbruik (liter)

Aardgasverbruik (m3)

Elektriciteits verbruik per ton product

Grijze stroom

Zelf opgewekte groene stroom

Slib waterzuiveringsinstallatie

(vergisting)

 

Dierlijk afval (vetsmelter)

Karton (gerecycleerd)

Restafval

Verlichting

Koeling

Ventilatie

Perslucht

Verwarming

Motoren & overige elek. installaties

Financiële gezondheid

Voedselveiligheid

Energie

Water

Afval

Verpakking

Aankoopbeleid

 

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschap waarin we actief zijn.

 

Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact verkleinen. daarom voeren we veranderingen door in elk onderdeel van onze waardeketen. Onderstaande figuur geeft de belangrijkste thema's weer waarop we inzetten.

 

Bekijk hier ons productieproces en ons streven naar innovatie

WAARDEKETEN

ONS TEAM

Mannen (VTE)                Vrouwen (VTE)                     Deeltijds

Voltijds                     -30                     30-50 jaar                     50+

Een beter team maakt een beter product

 

Onze medewerkers zijn onze grootste troef. Om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden werken we met bekwame en goed opgeleide mensen. We streven naar minimaal 2x per jaar een opleiding. We willen een goede werkgevers zijn die zich flexibel opstelt. Dat vraagt vertrouwen en geeft werknemers de mogelijkheid om verantwoordelijkheid voor hun werk te nemen.

 

Het aantal ziektedagen is de laatste jaren van 4,5 dagen/jaar gemiddeld naar 3 dagen gedaald. We bieden onze medewerkers tijdens verschillende overlegmomenten en functioneringsgesprekken de kans om feedback te geven. Uiteraard speelt onze uitgebreide interne communicatie hier een rol in.

 

Interesse om ons steam te versterken?

Stuur dan CV met bijhorende motivatiebrief aan vacatures@goldmeat.be

GRI G4 INHOUDSOPGAVE

Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag, hanteerden we de internationaal erkende G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core niveau. Hieronder vindt u een inhoudsopgave terug met voor de GRI disclosures en GRI prestatie-indicatoren een verwijzing naar de betreffende pagina.

 

Meer informatie over de GRI richtlijnen is terug te vinden op: www.globalreporting.org

Home

Highlights

Over ons

MVO

Waardeketen

Ons team

GRI-inhoudsopgave

 

G4.3, G4.4, G4-DMA

G4.9

G4.6, G4.7, G4.8, G4.17, G4.34, G4.56, G4 EC1

G4.1, G4.14, G4.18, G4.24-27, G4.28, G4.30, G4-DMA, G4.12, G4.15, G4.19-21

G4 EC9, G4 EN3, G4 EN8, G4 EN22, G4 EN23, G4 EN30, G4 PR1, G4 PR3

G4.10, G4.11

G4.5, G4-31, G4.32

 

Gold Meat Belgium NV  |  Industrieweg 6  |  3550 Zolder  |  www.goldmeat.be

Vragen of suggesties over het duurzaamheidsverslag? Contacteer ons via 013/52.17.04 of mail naar info@goldmeat.be

 

MVO-expertise en –begeleiding © slidingdoors / Concept en realisatie © Cayman